ALEXA KADRY-PŁACE - wzór zgłoszenia problemu pocztą elektroniczną

Opis:

1. Nazwa firmy, imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
2.
System operacyjny, na którym pracuje komputer z systemem ALEXA KADRY-PŁACE (Mój komputer / Panel sterowania / System).
3.
Rozmiar największego wykonywalnego programu w sesji MS-DOS (Start / Uruchom / Otwórz: mem)
4.
Łańcuch wszystkich poleceń, od pierwszego do ostatniego, na końcu którego występuje problem
(np. PŁACE / Liczenie płac / Rok obliczeniowy: 2003 miesiąc 11 Termin wypłaty(U/): U / B. PRZEGLĄDANIE/KOREKTA PŁAC pracownika / Nr ewid: 1 Nazwisko: KOWALSKI KAROL)
5.
Jeśli występuje komunikat błędu programu, dokładna jego treść.
6.
Opis problemu

Załączniki:

1. Jeśli problem dotyczy płac konkretnego pracownika, należy wykonać wydruk analityka do pliku ANALITYK.TXT i do zgłoszenia dołączyć zbiór:
<katalog instalacyjny systemu ALEXA KADRY-PŁACE> WYDRUKI PLACE ANALITYK.TXT
Uwaga: katalog instalacyjny systemu ALEXA KADRY-PŁACE można odczytać w funkcji:
Kartoteka UBEZPIECZENIOWA / Eksport deklar.rozlicz. Do Programu Płatnika / <F2> - parametry programu.

2. Jeśli problem występuje na konkretnym wydruku, należy wykonać go do zbioru i do zgłoszenia dołączyć zbiór:
<katalog instalacyjny systemu ALEXA KADRY-PŁACE> WYDRUKI PLACE <nazwa zbioru>
albo
<katalog instalacyjny systemu ALEXA KADRY-PŁACE> WYDRUKI KADRY <nazwa zbioru>
albo
<katalog instalacyjny systemu ALEXA KADRY-PŁACE> WYDRUKI <nazwa zbioru>

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com